הבשורה על-פי מתי 4

ד לאחר מכן, הרוח הובילה את ישוע אל המדבר כדי שהשטן ינסה אותו שם. במשך ארבעים יום וארבעים לילה ישוע לא אכל מאומה, ולבסוף היה רעב מאוד.

"אם אכן בן אלוהים אתה," אמר לו השטן, "צווה על האבנים האלה להפוך לכיכרות לחם!"

ישוע ענה לו:"לא אצווה זאת, שהרי כתוב בתורה[a]: 'לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה'."

לאחר מכן הביא השטן את ישוע לירושלים, העלה אותו על גג בית-המקדש ואמר: "קפוץ למטה! ואז יידעו כולם שאתה בן אלוהים. הרי כתוב בתנ"ך[b]: 'כי מלאכיו יצווה לך... ועל כפים ישאונך, פן תיגוף באבן רגלך.'"

השיב לו ישוע: "אבל בתורה גם כתוב[c]: 'לא תנסה את ה' אלוהיך.'"

לאחר מכן השטן העלה את ישוע על הר מאוד גבוה, הראה לו את כל המדינות המפוארות בעולם ואמר: "אם רק תכרע ברך ותשתחווה לי, אתן לך את כל אלה!"

10 "ישוע השיב: "סור ממני, שטן! הרי כתוב: 'לה' אלוהיך תשתחווה ואותו לבדו תעבוד.'"

11 השטן הרפה ממנו, ומלאכים באו לשרת את ישוע.

12 כאשר שמע ישוע על זה שיוחנן המטביל נאסר, הוא עזב את ארץ יהודה וחזר לביתו – לנצרת שבגליל. 13 אחר כך ישוע עבר לגור בכפר-נחום שעל שפת הכינרת, באזור שבטי זבולון ונפתלי. 14 כך התקיימה נבואת ישעיהו[d]:

15 "ארצה זבולון וארצה נפתלי,

דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים –

16 העם ההלכים בחשך ראו אור גדול,

ישבי בארץ צלמוות- אור נגה עליהם!"

17 מאותו יום והלאה ישוע התחיל להטיף: "שובו בתשובה והאמינו בה', כי מלכות השמיים קרובה!"

18 יום אחד כשישוע הלך על חוף הכינרת, הוא ראה שני אחים: שמעון (הנקרא גם פטרוס) ואנדרי. השניים ישבו בסירה ודגו בעזרת רשת, כי היו דייגים במקצועם.

19 "בואו אחרי!" קרא להם ישוע. "אני אעשה אתכם לדייגי אדם!" 20 שני האחים עזבו את הרשתות שלהם והלכו אחריו.

21 לא הרחק משם ראה ישוע עוד שני אחים, יעקב ויוחנן, יושבים בסירה עם אביהם זבדי, ומתקנים את רשתותיהם הקרועות. ישוע קרא גם להם, 22 והשניים הפסיקו מיד את עבודתם, עזבו את אביהם והלכו אחריו.

23 ישוע הסתובב בכל הגליל ולימד בבתי-הכנסת; בכל מקום בישר את החדשות הטובות על מלכות השמיים וריפא כל מיני מחלות. 24 השמועות על הניסים שחולל פשטו מעבר לגבולות הגליל, וחולים באו אליו להירפא אפילו מסוריה. הובאו אליו אנשים אחוזי-שדים, מטורפים ומשותקים, וישוע ריפא את כולם. 25 לכל מקום שהלך, הלכו אחריו המונים: מהגליל, מחו"ל, מירושלים, מיהודה ואף מעבר הירדן.

Footnotes

  1. הבשורה על-פי מתי 4:4 דברים ח 3
  2. הבשורה על-פי מתי 4:6 הלים צא 11- 12
  3. הבשורה על-פי מתי 4:7 דברים ו 16
  4. הבשורה על-פי מתי 4:14 ישעיהו ח 23 – ט 1