הבשורה על-פי מתי 7

ז "אל תשפטו אחרים, ולא ישפטו אתכם. כי יתייחסו אליכם לפי איך שאתם מתייחסים לאחרים. ישפטו אתכם במידה שאתם שופטים אחרים. ומה אכפת לך אם יש שביב עץ קטן בעין חברך? בדוק תחילה את הקרש הגדול שבעינך!

איך אתה יכול לומר לחברך: 'תן לי לסלק את השביב מעינך' בזמן שבעינך יש קרש כזה גדול? הרי כלל לא תוכל לראות את השביב! צבוע שכמותך! סלק תחילה את הקרש מעינך, ורק לאחר מכן תוכל לסלק את שביב העץ מעין חברך!

אל תתנו דברים קדושים לאנשים מושחתים, אל תתנו פנינים לחזירים. הם ירמסו את הפנינים, ולאחר מכן יפנו לתקוף אתכם.

אם תבקשו – תקבלו. אם תחפשו – תמצאו. אם תדפקו – תפתח לפניכם הדלת. כי כל המבקש מקבל, כל המחפש מוצא, ולפני כל דופק נפתחת הדלת. אם ילד מבקש מאביו פרוסת לחם, האם האב ייתן לו אבן במקום לחם? 10 אם הילד מבקש דג, האם אתם חושבים שיקבל נחש? 11 ואם אנשים רעים וחוטאים כמוכם נותנים לילדיכם מתנות טובות, האם לא ייתן אביכם שבשמים מתנות הרבה יותר טובות למבקשים ממנו?

12 "עשו לאחרים את מה שהייתם רוצים שיעשו לכם – זאת תמצית התורה ודברי הנביאים.

13 "הלכו דרך הפתח הצר, כי השביל המוביל לאבדון הוא רחב, ושער הכניסה רחב גם הוא. 14 אולם שער החיים הוא קטן, השביל צר, ורק מעטים מוצאים אותו.

15 היזהרו לכם מהמורים המפיצים תורות שקר. הם מתחפשים לכבשים תמימים, בעוד שלמעשה הם זאבים רעים הרוצים לטרוף אתכם. 16 תוכלו לזהות אותם על-פי התנהגותם, כשם שאפשר לזהות עץ על-פי פירותיו. הלא יודעים אתם להבחין בין גפן ענבים לבין ברקנים, בין תאנים לבין קוצים! 17 עץ משובח נותן פרי משובח, ועץ רקוב נותן פרי רקוב. 18 עץ טוב לא ייתן פרי רקוב, ועץ רקוב לא ייתן פרי טוב. 19 משום כך יש לכרות ולשרוף כל עץ שאינו נותן פרי טוב. 20 אכן, גם עצים וגם בני-אדם אפשר לזהות על-פי פירותיהם.

21 "לא כל מי שמדבר כאיש דתי ואדוק הוא באמת מאמין. הם יכולים לקרוא לי: 'אדוני, אדוני,' אבל אין זה מספיק כדי להכניסם לשמים. החשוב הוא אם הם שומעים לקול אבי שבשמים. 22 ביום-הדין יאמרו לי אנשים רבים: 'אדון, אדון, הלא בשמך ניבאנו, ובשמך גירשנו שדים וחוללנו נסים רבים.' 23 אולם אני אענה: 'מעולם לא הכרתי אתכם. הסתלקו מכאן, פושעים שכמותכם!' 24 כל מי שמקשיב לדברי ומקיים אותם, דומה לאדם חכם הבונה את ביתו על סלע איתן. 25 שכן גם אם ירד גשם שוטף ותתחולל סערה, לא ייפול הבית ולא יתמוטט, כי נבנה על הסלע. 26 לעומתו, מי שמקשיב לדברי ואינו מקיים אותו דומה לאדם טיפש הבונה את ביתו על החול. 27 שהרי בבוא שיטפון וסערה יתמוטט הבית וייהרס כליל."

28 ההמונים נדהמו מאוד כששמעו את הדרשות של ישוע, 29 כי הוא דיבר אליהם בסמכות רבה ולא כמו הסופרים.